DeltaCom Service

Projekt i budowa sieci światłowodowej w Zakroczymiu

20 lat na rynku telekomunikacyjnym
Masz pytania? - Skontaktuj się z nami

Projekt i budowa sieci światłowodowej w Zakroczymiu

Uczestniczymy w bardzo ciekawym, a równocześnie wymagającym projekcie, czyli budowie magistrali światłowodowej na terenie zabytkowego Zakroczymia.

Zakroczym w 2022 roku obchodził 600-lecie nadania praw miejskich. Ze względu na budowę w historycznym centrum miasta, projekt jest realizowany w ścisłej współpracy z Mazowieckim Konserwatorem Zabytków, natomiast prace ziemne będą prowadzone pod nadzorem archeologa.
Wszystkie prace nadzoruje Dział Inwestycji UM oraz Burmistrz – pan Artur Ciecierski.
Podłączenie do sieci światłowodowej uzyska około 800 gospodarstw domowych.
Tego typu inwestycje realizowane są w wielu zabytkowych miastach świata i wymagają szczególnej uważności. Kable poprowadzone zostaną doziemnie (nowa kanalizacja kablowa), z wykorzystaniem istniejącej podbudowy słupowej OPL.

Jeśli jesteś zainteresowany podłączeniem do sieci, a Twój adres nie znajduje się na mapie, wypełnij niezobowiązującą deklarację chęci przyłączenia, będzie to podstawą do próby rozszerzenia zasięgu prac: Deklaracja przyłączenia